Krav til søker

Når du søker på lån er det vanlig at du som søker må tilfredsstille visse krav. Det virker som vi lever i et samfunn hvor det er viktig at alle tilfredsstiller forskjellige typer krav alt etter hva man gjør, hvor man gjør det og med hvem. Om det er deg eller meg som skal gjøre noe er det greit å vite krav slik at vi har nå å forholde oss til. Krav er noe som ikke er farlig, men heller en fin måte å forholde oss til folk på.

Inntekt

Et av de typiske kravene for lånesøknader og andre søknader er lønnskrav. Det spiller ingen stor rolle om du har penger om du ikke har en inntekt. Du trenger for så vidt ikke å være fast ansatt et spesielt sted, men du trenger å vise at du har en ganske trygg inntekt som gjør at du kan få de pengene du vil ha når du selv søker etter dem. Inntektskravet varierer veldig etter hva du skal låne. Ønsker du å låne masse penger for å kjøpe deg et stort hus vil du ha et inntektskrav som er mye større enn det som du finner i dag hos de fleste. Du trenger mindre i inntekt for å kjøpe noe med lån til 500.000 enn for 10 millioner. Det sier seg selv.